Covid-19 nedeli ile birçok kongre iptal edilmiştir. !

Kongre web sitesi bölümünde yer alan web sitesinden kongre ile ilgili detaylı bilgi alabirsiniz.

sayfamızda yer alan veriler bilgi amaçlıdır, micegoo.com un herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.


Ufuk Üniversitesi 1. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi

  • KONGRE TARİHİ
    10 Nisan - 12 Nisan 2020
  • KONGRE ŞEHRİ
    Ankara, Türkiye
  • KONGRE YERİ
    -
  • KONGRE WEB SİTESİ
Değerli Katılımcılar,

Ufuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ufuk Üniversitesi'nin Kuruluşunun 20. Yılı vesilesiyle gelenekselleştirmek üzere “Birinci Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi” düzenlemektedir. 21.yy’da ön plana çıkan tartışma konuları ve içinde yaşadığımız dünyanın kritik sorunları dikkate alınarak kongremizin ana teması “21.yy’da Ekonomi, Siyaset ve Çevre Boyutlarıyla Dünya” olarak belirlenmiştir. Sitemizin ilgili bölümünde yer alan alt tema başlıkları ise tüm sosyal bilimleri kapsayacak şekilde oluşturulmuştur. Kongre, Ankara’da, Ufuk Üniversitesi İncek Kampüsünde 10 – 12 Nisan 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Kongrede farklı sosyal bilim disiplinlerinde gerçekleştirilecek olan paneller, çalıştaylar (workshoplar) ve oturumlar ile uluslararası düzeyde sosyal bilimlerde çalışan akademisyenleri bir araya getirmek amaçlanmaktadır.

Bildiri sunmak için başvuran akademisyenler ve araştırmacılar tüm başvuru işlemlerini kongre web sitesi üzerinden gerçekleştireceklerdir. Ayrıca katılımcılar tartışılmasını istedikleri temalı oturum teklifi ya da kongre ile ilgili başka önerilerini [email protected] adresi üzerinden gönderebilirler. E-posta ile iletilen oturum önerileri Yürütme Kurulu tarafından değerlendirilip, onay alındıktan sonra süreç işletilecektir.

Kongreye katılım hakem denetimine tabidir. Kongrede poster sunum olmayacaktır. Kongrede sunulan bildirilerin özetleri Kongre Bildiri Kitapçığında yayınlanacaktır. Ayrıca hakem süreci tamamlanıp, basılması uygun görülmüş olan bildirilerin İngilizce ya da Türkçe tam metinleri Ufuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisinde yayınlanacaktır.

Katılımcı olmak isteyenlerin başvuru formu sayfasından bilgilerini siteye yüklemek suretiyle 150-300 kelimeden oluşan bildiri özetlerini göndermeleri, Bilim Kurulu tarafından bildirinin kabul edilmesi halinde, yayınlanmasını istedikleri takdirde tam metinlerini kongre takvimi çerçevesinde yine aynı yöntemle sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Kongreye ilişkin gelişmeler her aşamasında sitede yayınlanacaktır. Katılımcılar kendi işlemlerinin aşamaları ile ilgili ayrıca bilgilendirilecektir.