Covid-19 nedeli ile birçok kongre iptal edilmiştir. !

Kongre web sitesi bölümünde yer alan web sitesinden kongre ile ilgili detaylı bilgi alabirsiniz.

sayfamızda yer alan veriler bilgi amaçlıdır, micegoo.com un herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.


Türkiye 4. Bilimsel ve Teknik Petrol Kongresi

Türkiye IV. Bilimsel ve Teknik Petrol Kongresi, TMMOB Petrol Mühendisleri Odası tarafından 13-15 Nisan 2020 tarihleri arasında, ODTÜ Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği bölümünde düzenlenecektir.

Sektörümüzde oluşan büyük bir talebe cevap vereceğine inandığımız bu Kongre, petrol ve jeotermal endüstrisindeki tüm paydaşların akademik ve teknik konular ile mevzuat alanlarındaki bilgi ve tecrübelerini paylaşacağı, ülkemizdeki ve dünyadaki tüm gelişmelerin tartışılacağı bir ortam sunmaktadır

Türkiye bölgedeki önemli bir doğal gaz ve ham petrol tüketicisi olmasının yanında fiziki ve hukuki altyapısı ile en gelişmiş pazarlar arasında yer almaktadır. Enerji piyasasındaki düzenlemeler, Türk Petrol Kanunu ve ilgili yönetmelikler ile halen çok kısıtlı olan yerli arama ve üretim yatırımlarının kara ve deniz alanlarında artırılması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, petrol endüstrisinde teknik ve bilimsel gelişmelerin yakından takip edilmesine ve bunlara katkı sunulmasına ihtiyaç vardır.

Türkiye IV. Bilimsel ve Teknik Petrol Kongresi'nde bu amaca hizmet etmek üzere üniversitelerimiz ve bunların ilgili bölümleri, kamu kurumları, piyasa yönlendiricileri, sektörde hizmet veren servis ve mühendislik firmaları bir araya gelecek ve gelişmeler, yeni teknoloji ve yaklaşımlar, deneyimler bilimsel makaleler ile paylaşılacaktır. Poster sunumların da yer alacağı Kongre kapsamında, üniversitelerimizin petrol mühendisliği bölümü öğrencilerinin bildirileri ile katılacağı SPE Öğrenci Yarışması da olacaktır.

Enerji portföyünde çok yüksek oranlarda fosil yakıtların ithalatına bağlı olan ülkemizde son yıllarda ciddi şekilde jeotermal kaynaklara yönelim olmuş ve bu kapsamda yatırımlar ve bilgi birikimi artmıştır. Bu sektörün de mesleğimiz açısından yakın izlemede olması, teknolojinin ve gelişmelerin takip edilmesi ve katkı konulması önemlidir.

Türkiye IV. Bilimsel ve Teknik Petrol Kongresi Düzenleme Kurulu adına, sizleri mesleki ve bilimsel tecrübelerinizi, geliştirdiğiniz ve kullandığınız yeni teknolojileri endüstrinin tüm kesimleri ile paylaşmak üzere söz konusu Kongreye katılmaya, bildiri vermeye ve sergi alanında yer almaya davet ediyoruz.

Kuşkusuz katılımınız Türkiye IV. Bilimsel ve Teknik Petrol Kongresi'ne ayrı bir önem ve ayrıcalık katacaktır 13 Nisan 2020 tarihinde ODTÜ Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Bölümü'nde görüşmek dileğiyle…

Saygılarımızla,
Düzenleme Kurulu Adına, Mehmet KUL
Başkan