Covid-19 nedeli ile birçok kongre iptal edilmiştir. !

Kongre web sitesi bölümünde yer alan web sitesinden kongre ile ilgili detaylı bilgi alabirsiniz.

sayfamızda yer alan veriler bilgi amaçlıdır, micegoo.com un herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.


7. Uluslararası İletişim Günleri-Dijital Çağda İletişim Eğitimi Sempozyumu-İFİG 2020

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından 16-17 Nisan 2020 tarihlerinde yedincisi gerçekleştirilecek olan Uluslararası İletişim Günleri'nin teması Dijital Çağda İletişim Eğitimi. 2014 yılından bu yana her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen; dijital bağımlılık, dijital kültür, dijital dönüşüm gibi temalarla düzenlenen sempozyum dizisi ulusal ve uluslararası düzeyde yoğun ilgi görmektedir. Katılımcı sayısı her yıl artan Uluslararası İletişim Günleri, YÖK ve TÜBİTAK’ın uluslararası bilimsel etkinlik kriterlerine uygundur. Geçen yıl altıncısı düzenlenen Uluslararası İletişim Günleri’nin uluslararası bilimsel etkinlik kategorisinde TÜBİTAK desteği alması da bunu göstermektedir.

7. Uluslararası İletişim Günleri kapsamında düzenlenecek olan uluslararası sempozyumun ana başlığı “Dijital Çağda İletişim Eğitimi” olarak belirlendi. Dijitalleşmenin medya sektöründe önemli dönüşümlere yol açtığı çağımızda bu sektöre eleman yetiştirmekte olan eğitim kurumlarının da bu dönüşüme uygun bir eğitim anlayışı geliştirmeleri kaçınılmazdır. İletişim fakültelerinde başlatılan akreditasyon süreçleri yükseköğretim kurumlarında mükemmeliyet standartlarına ve çağın gereklerine uyum çabalarının göstergesidir. İletişim eğitimine temel oluşturan müfredatın dijitalleşmenin gerekleri doğrultusunda güncellenmesi, eğitim öğretim araç, gereç ve tekniklerinin yeniden planlanması önem taşımaktadır. İletişim eğitimi veren kurumların çağa ayak uydurmaları hem sektörün beklentilerini karşılamak hem de yetiştirilen öğrencilerin mesleki başarıları açısından önemlidir. Bütün bunlar iletişim eğitiminde yeni yaklaşımların gündeme getirilmesini, tartışılmasını ve planlanmasını gerektirmektedir. 7. Uluslararası İletişim Günleri / Dijital Çağda İletişim Eğitimi Sempozyumu da bu sürece katkı sunmayı amaçlamaktadır. Sempozyumda ortaya konulacak görüş ve düşünceler ilgili çevrelerle paylaşılacak, söz konusu katkıların uygulamaya dönüştürülmesi için çaba gösterilecektir...