Covid-19 nedeli ile birçok kongre iptal edilmiştir. !

Kongre web sitesi bölümünde yer alan web sitesinden kongre ile ilgili detaylı bilgi alabirsiniz.

sayfamızda yer alan veriler bilgi amaçlıdır, micegoo.com un herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.


6. Klinik İmmünoloji Kongresi

  • KONGRE TARİHİ
    25 Mart - 28 Mart 2020
  • KONGRE ŞEHRİ
    Antalya, Türkiye
  • KONGRE YERİ
    Titanic Deluxe Belek Hotel
  • KONGRE WEB SİTESİ
Değerli Meslektaşlarım,

Klinik İmmünoloji Derneği olarak düzenlediğimiz 6. Klinik İmmünoloji Kongresi, 25-28 Mart 2020 tarihleri arasında Antalya'da yapılacaktır.

Primer İmmün yetmezlikler, immün sistemin bir veya daha fazla komponentinin eksikliğine veya fonksiyon görememesine bağlı olarak karşımıza çıkan tekrarlayan enfeksiyonlar, kanser ve otoimmünite ile karakterinize, 350' den fazla alt tipi olan hastalıklar grubudur.

Bu yıl kongremizin ana teması "Otoinflamasyon & Otoimmünite ve İmmün Sistem" dir. İmmün sistemin disregülasyonu sonucunda ortaya çıkan otoinflamatuar ve otoimmün hastalıkların patofizyolojisi, immün yetmezlikli hastalardaki klinik seyri, laboratuar bulguları ve tedavisi tartışılacaktır.

Kongremiz yine her yıl olduğu gibi immünologlar, yan-dal uzmanlık eğitimi alan öğrenicileri, İmmünoloji ile ilgilenen pediatri ve iç hastalıkları uzmanları-klinik/temel bilim araştırmacıları, immünoloji hemşireleri ve ilaç endüstrisinin temsilcilerinin yanında, bu yıl pediatrik romatoloji uzman ve yan dal uzmanlık öğrencilerinin de katılımıyla daha da güçlenerek alanında çok önemli bir ulusal platform olarak devam edecektir. Kongremizin ana teması pek çok konferans, panel, sempozyum, sözlü ve poster bildiri sunumları ile farklı oturumlarda tartışılacak, genç meslektaşlarımıza yönelik kurslar ve uzmanına danış toplantıları düzenlenecektir.

Kongre Düzenleme Kurulu adına sizleri bu yıl da Kongre'mizde görmekten mutlu olacağız.

Saygı ve sevgilerimle,

Prof. Dr. Sara Şebnem KILIÇ-GÜLTEKİN