Covid-19 nedeli ile birçok kongre iptal edilmiştir. !

Kongre web sitesi bölümünde yer alan web sitesinden kongre ile ilgili detaylı bilgi alabirsiniz.

sayfamızda yer alan veriler bilgi amaçlıdır, micegoo.com un herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.


5. AYBÜ Psikoloji Kongresi-Deneyim Oluşturma ve Aktarımı

  • KONGRE TARİHİ
    16 Nisan - 19 Nisan 2020
  • KONGRE ŞEHRİ
    Ankara, Türkiye
  • KONGRE YERİ
    -
  • KONGRE WEB SİTESİ
Değerli meslektaşlarımız ve sevgili öğrenciler,

“AYBÜ Psikoloji Kongresi: Deneyim Oluşturma ve Aktarımı” kongremiz iki yılda bir düzenlenmektedir. İlkini 2013 yılında konferans serisi olarak başlattığımız buluşmalarımızın beşincisini 16-19 Nisan 2020 tarihleri arasında gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Bugüne kadar yaptığımız kongreler ile akademisyenlerin, alanda çalışanların ve öğrencilerin birçok farklı konuda bilgi ve deneyimlerini aktarabildikleri bir platform oluşturduğumuza inanıyoruz.

Bu kongrede ise son dönemde yaşamın hemen hemen her alanında göze çarpan kişiler ve gruplar arası çatışmaların, toplumsal sorunların ve bunlara yönelik çözüm önerilerinin dile getirilmesini amaçlıyoruz. Bu amaç doğrultusunda, kongremiz psikolojinin tüm alt alanlarının yanı sıra diğer disiplinlerden bu kongreye ilgi duyan tüm araştırmacılar, akademisyenler, alanda çalışan psikologlar, sivil toplum kuruluşları, lisans ve lisansüstü öğrencilerinin katkılarına açıktır.

16-19 Nisan 2020 tarihleri arasında Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Etlik Doğu Yerleşkesinde gerçekleştireceğimiz kongremiz davetli konuşmacıların konuşma ve seminerleri, paneller, çalışma grupları, sözel ve poster bildirilerden oluşacaktır. Daha önceki kongrelerimizde yer verildiği gibi bu yılda lisans ve lisansüstü öğrencilerinden gelen poster ve sözel bildiriler kongre bilim kurulu tarafından değerlendirilecek; dereceye giren bildiriler kongre kapanış oturumunda gerçekleştirilecek olan Psikoloji Öğrencileri Araştırma Ödülleri Töreninde ilan edilecektir. Kongremizin son gününde ise katılımcılarımız ile paylaşımlarımızı artırmak ve güzel vakit geçirmek umuduyla bir sosyal etkinlik düzenlenecektir.

Kongremizin bilimsel programı ve sosyal etkinlik programıyla ilgili gelişmeleri kongre web sitemiz üzerinden takip edebilirsiniz. 16-19 Nisan 2020 tarihleri arasında görüşmek üzere.

Kongre Düzenleme Kurulu adına;

Dr. Öğr. Üyesi Gülten ÜNAL

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Psikoloji Bölümü