Covid-19 nedeli ile birçok kongre iptal edilmiştir. !

Kongre web sitesi bölümünde yer alan web sitesinden kongre ile ilgili detaylı bilgi alabirsiniz.

sayfamızda yer alan veriler bilgi amaçlıdır, micegoo.com un herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.


39. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu

XXXIX. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu, 15-19 Nisan 2020 tarihlerinde Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nin ev sahipliğinde Sherwood Exclusive Lara Otel’de gerçekleştirilecektir.

Hayatın tüm alanlarında ortaya çıkan değişim, yenilik ve ilerleme muhasebe ve muhasebe mesleğini de tabii bir şekilde etkisi altına almaktadır. Özellikle dijitalleşmenin etkisiyle ortaya çıkan yoğun veri trafiği, denetim başta olmak üzere birçok alanda dönüşüm yaşanmasını kaçınılmaz hale getirmektedir. Bu değişime muhasebe uygulayıcılarının ve paydaşlarının ayak uydurması muhasebe eğitiminde yeni yaklaşımların uygulanması ile paralellik arz etmektedir.

Ortaya çıkan değişimin gerek iş ortamına gerekse muhasebe eğitimi ve mesleğine etkilerinin tartışılması amacıyla Sempozyumun ana teması “Değişen Teknoloji ve İş Ortamında Muhasebe” olarak belirlenmiştir.

41. yılında 39.’su 2020 yılında düzenlenecek bu sempozyum, gerek akademisyenler, gerekse meslek mensupları açısından muhasebe eğitiminin mevcut konumunu ve gelecekte kendisine nerede yer bulacağını göstermesi açısından önemli bir misyonu yerine getirecektir.

Muhasebe eğitimine dair ortaya koyulacak çalışmalardan tüm paydaşların faydalanması amacıyla 15-19 Nisan 2020 tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirilecek olan sempozyumda akademisyenler, meslek mensupları ve meslek kuruluşlarının temsilcilerini aramızda görmekten mutluluk duyacağız.

Saygılarımızla

Prof. Dr. Durmuş ACAR
Sempozyum Başkanı