Covid-19 nedeli ile birçok kongre iptal edilmiştir. !

Kongre web sitesi bölümünde yer alan web sitesinden kongre ile ilgili detaylı bilgi alabirsiniz.

sayfamızda yer alan veriler bilgi amaçlıdır, micegoo.com un herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.


3. Ulusal Turist Rehberliği Kongresi

Değerli Katılımcılar,

Türkiye Turist Rehberleri Birliği (TUREB) tarafından, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi akademik danışmanlığıyla düzenlenecek olan “Ulusal Turist Rehberliği Kongresi” 29-30 Nisan 2020 tarihlerinde başkent Ankara’da gerçekleştirilecektir. Kongrenin teması “MULTİDİSİPLİNER BİR MESLEK: TURİST REHBERLİĞİ” olarak belirlenmiştir. Kongre teması kapsamında turist rehberliği ile ilgili diğer güncel konulara da farklı bakış açısı kazandırılması beklenmektedir. Tam metin bildiri basımının sağlanacağı kongremizin dili Türkçedir. Kongremizde bildiriler özet ve tam metin olarak çağrılacaktır.

Seçilen bildiriler, kongre bildiri kitabı haricinde, tam metin olarak Turist Rehberliği Dergisi (TURED) (https://dergipark.org.tr/tr/pub/tured) ve Adnan Menderes University Journal of Travel and Tourism Research (http://www.site.adu.edu.tr/jttr/) dergilerinde hakem sürecinden sonra yayınlanacaktır.

Siz değerli bilim insanlarını ve turizm profesyonellerini TUREB’in ev sahipliğinde düzenlenecek olan kongremizde ağırlamaktan mutluluk ve onur duyacağız. Ankara’da görüşmek dileğiyle.