Covid-19 nedeli ile birçok kongre iptal edilmiştir. !

Kongre web sitesi bölümünde yer alan web sitesinden kongre ile ilgili detaylı bilgi alabirsiniz.

sayfamızda yer alan veriler bilgi amaçlıdır, micegoo.com un herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.


24. Uluslararası Bizans Çalışmaları Kongresi

“Bizans - Uygarlıklar Arasında Köprü”

Bizans, uzun siyasi sürekliliği, topraklarının genişliği, coğrafi konumu ve zengin kültürel geleneği ile farklı tarihsel dönemleri, coğrafyaları ve kültürleri zamanda ve mekânda birbirine bağlayan bir köprü işlevi görmüştür. Bizans, antik çağ, ortaçağ ve erken modern dönemler arasında geçişi sağlamış; Akdeniz havzası, Avrasya ve Yakın Doğu’ya ait unsurları almış, benimsemiş ve aynı zamanda kendine has yenilikçi öğelerle harmanlamıştır. Bunun yanı sıra farklı coğrafi ve kültürel alanları politik, ekonomik, maddi ve kültürel ağlarla bağlayan önemli bir merkezdir.

“Bizans - Uygarlıklar Arasında Köprü” ana teması etrafında gerçekleştirilecek 24. Uluslararası Bizans Çalışmaları Kongresi’nin amacı, Bizans’ın bu tarihsel rolünü incelemektir. Aynı zamanda, Bizans çalışmalarında disiplinler arası kopuklukları gidermeye yönelik önerilere önayak olma ve farklı çalışma alanları ile diyaloğu güçlendirme arzusundadır.