Covid-19 nedeli ile birçok kongre iptal edilmiştir. !

Kongre web sitesi bölümünde yer alan web sitesinden kongre ile ilgili detaylı bilgi alabirsiniz.

sayfamızda yer alan veriler bilgi amaçlıdır, micegoo.com un herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.


2. Uluslararası Şiddeti Anlamak Kongresi

  • KONGRE TARİHİ
    20 Mart - 22 Mart 2020
  • KONGRE ŞEHRİ
    İstanbul, Türkiye
  • KONGRE YERİ
    Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi
  • KONGRE WEB SİTESİ
Değerli Katılımcılar,

Bu yıl gerçekleştireceğimiz 2. Uluslararası Şiddeti Anlamak Kongresi’nin ana teması olarak “Viktimoloji”yi belirledik. Şiddet olgusunun önemli bir tarafı olan mağdur açısından şiddet olayını irdelemek ve tüm boyutlarıyla bu konuyu tartışmak istedik.

Amacımız, mağduriyet olgusunun tüm boyutlarını multidisipliner bir yaklaşımla değerlendirmek ve alanının önemli uluslararası ile ulusal boyuttaki uzmanlarıyla konuyu tartışmak. Çok çalışılmamış bu alana ışık tutmak arzusundayız.

“Kent mağduru çocuk”, “Cinsel suç mağduru kadın”, “Suç mağduru birey”, “Mağdurun teşhisi ve tedavisinde multidisipliner yaklaşımlar” ve “Mağduru koruma ve rehabilitasyon ile önleme çalışmalarında yeni yaklaşımlar” konularının tartışılacağı 2 konferansın ve 5 panelin yanı sıra bu yıl da uzmanların ve çalışanların akademik çalışmalarına yer vereceğiz.

Her yıl olduğu gibi, bu kongrede de şiddet ve adli bilimlere konu olan tüm disiplinlerdeki çalışanlara sözlü sunum ve poster sunumu yapmak için oturumlarımız olacak.

Ayrıca konunun değerli uzmanlarıyla “İstismar Mağduru Çocukla Görüşme Yöntemleri”ne ilişkin kursumuzun altıncısını gerçekleştireceğiz.

20-22 Mart 2020 tarihlerinde Acıbadem Üniversitesi’nde görüşmek dileğiyle.

Prof. Dr. Oğuz POLAT

Kongre Başkanı