Covid-19 nedeli ile birçok kongre iptal edilmiştir. !

Kongre web sitesi bölümünde yer alan web sitesinden kongre ile ilgili detaylı bilgi alabirsiniz.

sayfamızda yer alan veriler bilgi amaçlıdır, micegoo.com un herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.


2. Biyomedikal Mühendisliğinde Yenilikler Kongresi

Değerli Paydaşımız,

Nüfus artışına ve demografik yapılardaki değişimlere bağlı olarak sağlık teknolojilerine olan ihtiyaç sürekli artmaktadır. Küresel pazarın dinamiklerine bakıldığında, bilginin hızla yayılmasının ve ticarileşmesinin bir sonucu olarak bilim ve teknolojideki yeniliklerin sağlık teknolojilerin gelişmesinde önemli rol oynadığını biliyoruz. Yaklaşık 400 Milyar Doların üzerindeki dünya tıbbi cihaz pazarının sadece %0,8’ini karşılayan ülkemizi tüketen bir ülkeden üreten bir ülkeye dönüştürme gayretinde; ar-ge, nitelikli insan kaynağı, yasal düzenlemeler, geri ödeme sistemi, sağlık finansmanı, ürün güvenliği, uygunluk değerlendirme, marka yaratma gibi konularda kamu, üniversite ve sanayinin çok yönlü işbirliğine büyük ihtiyaç duyulmaktadır. Doğru bilgileri kullanarak sahadan katılımcılar ile mevcut sorunların analiz edildiği, istişarelerin yapıldığı ve somut çözüm önerilerinin oluşturulduğu organizasyonların sektörümüzün daha iyiye erişmesinde önemli katkılar sağlayacağını düşünüyoruz.

Tıbbi cihazların üretimden son kullanıcıya kadar uzanan yaşam döngüsünün tüm adımlarında yeri olan Biyomedikal Mühendisliği’nde güncel gelişmelerin kamudan, üniversiteden ve sanayiden katılımcılar ile tartışılacağı, çözüm önerilerin değerlendirileceği ve etkin bilgi paylaşımının sağlanacağı “Biyomedikal Mühendisliğinde Yenilikler” adını verdiğimiz kongremizde sizleri de aramızda görmekten büyük memnuniyet duyarız.

Her yıl İzmir Demokrasi Üniversitesi ve tıbbi cihaz sektörünün tüm alanlarında çalışan üyelere sahip Biyomedikal Mühendisleri Derneği’nin birlikte düzenleyeceği bu organizasyonda bilimsel, sanayi odaklı ve sektöre yönelik güncel bilgilerin paylaşılması planlanmaktadır. 2. Biyomedikal Mühendisliğinde Yenilikler Kongresi 16-17 Nisan 2020 tarihleri arasında uluslararası katılımlı olarak tıbbi cihaz alanında ar-ge, üretim, geri ödeme sistemi, izlenebilirlik, yasal düzenlemeler, uygun değerlendirme süreçleri, şehir hastaneleri ve istihdam başlıklarında sahadan konuşmacıların sunumlarının yer alacağı şeklide planlanmaktadır.

Tıbbi cihaz alanında etkin politikaların belirlenmesi, mevcut problemlere çözümler üretilmesi ve geleceğe dair vizyoner hedefler konulması için önemli çıktılar sunması beklenen bu organizasyonda siz değerli katılımcımızın teşrifleri ile ülkemize ve sektörümüze faydalı çıktılar ortaya konulacağı düşünülmektedir.

Teşriflerinizi ve kıymetli katkılarınızı bekler esenlikler dileriz.

Saygılarımızla,

Düzenleme Komitesi