Covid-19 nedeli ile birçok kongre iptal edilmiştir. !

Kongre web sitesi bölümünde yer alan web sitesinden kongre ile ilgili detaylı bilgi alabirsiniz.

sayfamızda yer alan veriler bilgi amaçlıdır, micegoo.com un herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.


14. Uluslararası Sağlıkta Kalite Akreditasyon ve Hasta Güvenliği Kongresi-QPS 2020

  • KONGRE TARİHİ
    08 Nisan - 11 Nisan 2020
  • KONGRE ŞEHRİ
    Belek, Antalya, Türkiye
  • KONGRE YERİ
    Atlantis Limak Delux Hotels
  • KONGRE WEB SİTESİ
Sağlık Akademisyenleri Derneği başkanlığında, Amerika Pembroke, Kuzey Carolina Üniversitesi işbirliği, Türk Standartları Enstitüsü, Uluslar arası Birleşik Komisyon (ABD) ve sektörde bulunan ilgili pek çok dernek ve kuruluşun desteği ile 2008 yılından beri düzenlenen Sağlık Hizmetlerinde Kalite, Akreditasyon ve Hasta Güvenliği kongrelerinde bu güne kadar sağlık hizmetlerinde kalite, akreditasyon, hasta ve çalışan güvenliği ve risk yönetimi ile ilgili pek çok farklı konu tartışılmıştır. Bu yıl ondördüncüsünü gerçekleştireceğimiz Uluslararası Sağlık Hizmetlerinde Kalite, Akreditasyon ve Hasta Güvenliği Kongresi 8-11 Nisan 2020 tarihinde Antalya’ da gerçekleşecektir. Birçok uluslararası kurum temsilcisi ve uzmanın katılacağı kongrenin misyonu farklı uygulamaları ile kalite anlayışının sağlık hizmetleri ekseninde yorumlanması olacaktır. Bir sivil toplum kuruluşu olan Sağlık Akademisyenleri Derneği; düzenlediği bu kongreler aracılığıyla henüz bu konular Türkiye sağlık gündeminde hiç yer almazken, paydaşların sağlıkta kalite ve akreditasyon konularında farkındalıklarının artmasına neden olmuş, pek çok sağlık profesyoneline bir nevi okul görevi görmüş olup özveri ile misyonunu devam ettirmeye çalışmaktadır.

Kongre süresince gerçekleştirilecek sunum, çalıştay, sözlü ve poster bildirileri sayesinde katılımcılar, kullanıcı, hizmet sunucu ve hizmetleri finanse eden organizasyonların işbirliği ile sağlanan sağlık hizmetlerinde kaliteyi arttırıcı yaklaşımları ve geleneksel yaklaşımların dışına çıkan yeni sistem ve fikirleri tanıma olanağı bulmaktadırlar. On dördüncüsü gerçekleşecek olan kongremiz her zaman olduğu gibi; öncelikle Türkiye’de olmak üzere tüm dünyada sağlık hizmetleri sunumunda kalite, akreditasyon, hasta ve çalışan güvenliği açısından gelinen son noktayı, sağlık hizmetleri sunumunda ve finansmandaki sorunları, bu sorunların kurumsal performans iyileştirme üzerine etkilerini ve çözüm önerilerini Türkiye’den ve dünyadan katılacak sağlık profesyonelleri ile birlikte gözden geçirme olanağı sunacaktır. Kongre katılımcıları bu güne kadar akreditasyon, hasta ve çalışan güvenliğini sağlamada temel yaklaşımları tartışabilmiş ve geleneksel sınırların ötesine çıkan yeni sistemleri ve fikirleri test etmek için fırsat yakalamışlardır. Aynı misyonu bu yılda devam ettiren ondördüncü sağlık hizmetlerinde kalite, akreditasyon ve hasta güvenliği kongresinin bu yılki ana teması, “ Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Hasta Güvenliğinin Sürdürülebilirliği ve İyileştirilmesi için Klinik Kalite, Ölçme ve Veri Toplama Yöntemleri ve Dijital Uygulamalarda yenilikler” olacaktır. Kongremize tüm hekimler, hemşireler ve diğer tüm sağlık profesyonelleri, kalite direktörleri ve sorumluları, hasta ve çalışan güvenliği ile ilgili komitelerde yer alan tüm sağlık çalışanları, sağlık kuruluşları yöneticileri, konu ile ilgili araştırmacılar, akademisyenler, yataklı ve ayaktan tanı ve tedavi hizmeti sunan kuruluş temsilcileri, SGK çalışanları, sağlık politikası belirleyen tüm diğer ilgililer ve değerli hasta ve yakınları davetlidir.

Prof. Dr. Seval AKGÜN
Kongre Başkanı

Prof. Dr. Allen C. MEADORS
Kongre Eş Başkanı